Den Öppna Dörren  STOCKHOLM

Ordinarie öppettider

Måndagar           Kl 13 – 16: Sång och musik. Soppa kl 13.

Onsdagar            Kl 13 – 17: Skaparstund kl 14. Fika kl 13 – 16.

Fredagar             Kl 13 – 17: Bibelstudium kl 14. Fika kl 15 – 16.

Lördagar             Kl 18 – 20.30: Gemenskapsaktiviteter enligt aktuellt program. Se nedan:

PROGRAM

September

1         Lördag          Valet 2018. Värdar: Arne och Luchia Sönnergren.

8        Lördag          Mitt bästa val. Värdar: Kjell och Marianne Petersson.

15      Lördag           Spansk afton. Paella. Värdar: Arne och Luchia Sönnergren.

22     Lördag            Kontrapunkt – kulturfrågesport på kul. Värdar: Anders och Britt Novak.

29     Lördag            Choklad, Teobroma cacao, gudaspis enligt Linné. Värd: Bodil Davidsson.

Oktober

6       Lördag            Med toner från Mellanöstern. Värd: Daniel Back.

13     Lördag             Nils Ferlin. Värd: Gunvor Backström.

20    Lördag             Religionshistoriker David Thurfjell talar om “Sverige, Europas mest

mångreligiösa land”. Värd: Inger Thurfjell.

27    Lördag              Folkmusik med Mikael Magnusson och Åsa Thulin. Värd: Kerstin Ehlin.

November

3      Lördag              Frågesport. Värdar: Arne och Luchia Sönnergren.

10    Lördag              Några dikter som betytt mycket för mig. Per Unsgaard.

Värdar: Arne och Luchia Sönnergren.

17     Lördag              Deltagarnas afton. Värd: Heinz Siwerth.

23     Fredag              Julbasar Kungsholmsgården kl 11 – 16.

24     Lördag              Julbasar Kungsholmsgården kl 11 – 16.

December

1        Lördag              Födelsedagsfest. Värd: Heinz Siwerth.

8       Lördag              Luthers lilla katekes, fortsättning. Värdar: Kjell och Marianne Petersson.

15      Lördag              Julstök. Värdar: Arne och Luchia Sönnergren.

22     Lördag              Julfest. Parmmätargatan 3, kl 14 – 18.

Välkomna!

Kulturprogram och studiecirklar sker i samarbete med Sensus.

Samtalsgruppen: Ledare: Inger Thurfjell, start 13/9.

 

Glöm inte att betala medlemsavgift! Använd gärna inbetalningskortet i Dörrposten. Kryssa i så fall i rutan för vilken förening du vill betala till.

 

Den öppna Dörren Stockholm                               Ordförande Marianne Petersson

John Ericssonsgatan 11                                           Föreståndare Susanna Lidwall

112 22 Stockholm                                                      Kaplan Gunnel Hillås

Tel 08 650 8417   072 332 84 17                            Diakoniassistent Arne Sönnergren

stockholm@denoppnadorren.se                           Hemsida: www.denoppnadorren.se

pg 900915-0 Ange Stockholm