Den Öppna Dörren  STOCKHOLM

Ordinarie öppettider

Måndagar           13-16 sång och musik.

Tisdagar             Samling i Kungsholms kyrka kl 12. Promenad

Lokalen öppen 13-17 fika 14.30-16.

Onsdagar            13-17 Skaparstund kl 14 fika 14.30-16.

Fredagar             13-17 bibelstudium 14 fika 15-16.

Lördagar             18 – 20.30 gemenskapsaktivitet enligt aktuellt program se nedan.

5 augusti börjar lördagsprogammet efter sommarlovet.

 

 

Sommarprogram

 

Juni

3   lördag        Deltagarnas afton, värdar: Arne och Luchia Sönnergren.

7   onsdag       Städdag på ÖD tid: 10-17. Vi bjuder på soppa och fika.

9   fredag       Sommarfest på Parmmätargatan 3 kl.14-18. Vi bjuder på en härlig sommarlunch musik,               andakt           m.m. Anmälan till Susanna eller Arne senast 7 juni. Varmt Välkomna!

10 lördag       Bokskogskonsert i Ekebyhovs slottspark kl 15.00 OBS tiden. Samåkning från Fridhemsplan.

14  onsdag      Pilgrimsvandring till Frösunda i Vallentuna. Samling kl 11.30 på ÖD. Mer info kommer. De bjuder på

sopplunch.

17 lördag       Sångkväll. Värdar: Gunnel Hillås och Kerstin Bohlin Mjörnheim.

21  onsdag      Grilldag i närliggande område. Samling på ÖD kl 13.

24  fredag       Midsommarafton har ÖD stängt.

28  onsdag     Djurgårdsutflykt. Mer info senare.

 

Hela juli månad har ÖD stängt. Vi kommer att hänvisa till olika alternativ att besöka istället. Se skylt på dörren

 

Augusti

2  onsdag        Promenad till Bryggan. Samling kl.13 på ÖD.

5 lördag          Födelsedagsfest. Värd: Heinz Siwerth.

9  onsdag        Pilgrimsvandring i Tyresö med Gunvor Backström. Samling kl.10 på ÖD. Mässan börjar 11.30. Soppa 50 kr.

12 lördag        Luthers lilla katekes. Värdar: Marianne och Kjell Petersson.

16 onsdag       Bad Långholmen. Vi bjuder på enkel förtäring.

19 lördag        Deltagarnas afton. Värdar: Heinz Siwerth och Per Secher.

23 onsdag       Bad Maltesholmsbadet, Hässelby. Samling kl. 13 på ÖD.

26 lördag        Skaldjursafton. Värdar: Arne och Luchia Sönnergren.

30 onsdag       Grilldag i närliggande område. Samling kl.13 på ÖD.

 

September

 

2  lördag         Teaterkväll med Biniam Hayle. Värdar: Arne och Luchia Sönnergren.

9  lördag         Överraskningskväll.

16 lördag        Döda havsrullarna. Värd:Bodil Davidsson.

23 lördag        Om Franciskus. Värd: Inger Thurfjell.

30 lördag        Eritreansk afton. Värd: Arne och Luchia Sönnergren.

 

 

Välkomna!

Kulturprogram och studiecirklar sker i samarbete med Sensus

 

Den öppna Dörren Stockholm                                 Ordförande Marianne Petersson

John Ericssonsgatan 11                                                                          Föreståndare Susanna Lidwall

112 22 Stockholm                                                     Kaplan Gunnel Hillås

Tel 08 650 8417                                                                        Diakoniassistent Arne Sönnergren

stockholm@denoppnadorren.se                              hemsida

pg 900915-0 Ange Stockholm                                 www.denoppnadorren.se

 

 

Glöm inte att betala medlemsavgift! Använd gärna inbetalningskortet i Dörrposten. Kryssa i så fall i rutan för vilken förening du vill betala till.