Kollekten i Stockholms stift den 15 oktober 2017 går till Föreningen Den Öppna Dörren i Stockholm

Idag handlar texterna om att lyssna i tro och att lyda Gud mer än människor. Ett sätt att lyda Gud är att stötta och stödja människor som behöver det.

Syfte för Föreningen Den Öppna Dörren är att vara en öppen dörr till gemenskap samt att främja och tro på människors egna möjligheter till växande. Vi har funnits i Stockholm sedan 1949, och vi har en lokal på Kungsholmen.

För att fullgöra vår diakonala kallelse är vi beroende av frivilligt ekonomiskt stöd av det slag som dagens stiftskollekt utgör. Resultatet av denna är av betydelse för hur vi skall kunna fullgöra vårt uppdrag.

Vi möter människor vars liv präglas av svåra uppväxtförhållanden, hemlöshet, drogproblem och psykiska problem av olika slag. Det är människor som är sköra. Vi tror att vi som vänner kan hjälpa varandra. Därför skapar vi möjligheter för människor att mötas. Genom möten kan vi uppmuntra varandra till förändring. Vi hoppas att ni som idag har samlats för att fira gudstjänst med en generös gåva vill stödja vårt arbete med att bistå människor att hitta en ny framtid

För Den Öppna Dörren i Stockholm
Marianne Petersson, ordf