Vad hände med projekt Vinternatt på Ekebo?

 

På grund av brister i kommunikationen, förutfattade antaganden och den mänskliga faktorn så verkar det inte bli något samarbete denna säsong mellan Den Öppna Dörren och projekt Vinternatt.

Många har reagerat och undrat hur det kommer sig att vi föreslog en så kraftig hyreshöjning, därför vill vi härmed redovisa hur vi tänkte.

Vi hade grundtanken—betala efter förmåga.
Då vi har fått höra från personer på kommunen att projekt Vinternatt får 600 000 kr/säsong för att härbärgera EU-migranter så ansåg vi det vara rimligt att ta 75kr/person/dygn.

Pengarna som skulle komma in var tänkta att användas till att täcka de ökade driftskostnader som härbärget innebär, samt nödvändigt underhåll av fastigheten Ekebo.

Vi i ÖD Växjö tycker att det är tråkigt att det som det verkar inte blir något samarbete denna säsong och vi tar på oss vår del av ansvaret för de brister i kommunikationen som varit.
Vi hoppas på bättre kommunikation i framtiden.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Den Öppna Dörren i Växjö