Bibeläsning

Vi läser Bibeln tillsammans med Christofer Wilson. Efter samtalet serveras kaffe/te och smörgås.