Samtal och övningar

Meditation/bön. Vad händer med oss när vi ber eller mediterar?