Välkommen till Den Öppna Dörren

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Med stor tacksamhet för omtanke i form av bön, pengar och mänsklig samvaro försöker vi vara goda medvandrare.

Vi är en grupp människor som arbetar i en gemenskap med grund i Svenska Kyrkan.
Vi vill vara en Öppen Dörr för alla som söker gemenskap eller behöver stöd i sin livssituation, oavsett livsåskådning.

Vår grundidé är att man alltid är välkommen hos oss. Vårt enda krav är att individen har en längtan till förändring. Det finns inga “hopplösa fall”. Vi vill ge ett personligt stöd i den kamp varje människa måste föra. Vi vill se hela människan: personlighet, social situation, kroppslig och mental hälsa. Inte minst ser vi till människans andlighet.

Vi erbjuder kontakt, stöd, vägledning och gemenskap i en drogfri miljö.

Vi har idag lokalföreningar i Stockholm, Västerås och Växjö där vi bedriver daglig verksamhet i varierande omfattning.
Läs mer om lokalföreningarnas verksamhet under deras respektive sidor.

Vilka finns vi till för?

Det är olika…

Man kan ha varit missbrukare och behöver ett nytt umgänge, man kan vara psykiskt labil, man kan vara änka/änkling, man kan behöva hjälp med ekonomi, stöttning,… Man kan vara ensam för att man är en “energitjuv” eller kanske för att man inte tycker att man duger något till för att man inte har så mycket pengar … var och en har sitt skäl.

Vi gör vårt bästa för att se alla och låta alla känna sig värdefulla och framförallt lika värda.

Välkommen till Den Öppna Dörren!

Kommande evenemang