Måndagar 12.00-12.15                    Middagsbön med Den öppna Dörren i Västerås Domkyrka.

Onsdagar 10.30-13.30                   Våffelcafé på Bäckby Mötesplats

Onsdagar 14:00                                 Bönestund,   i Bäckbykyrkan 

Torsdagar 13.30-15.30                  Jämna veckor, Akvarell , i Bäckbykyrkan

Lördagar 14-16                             Jämna veckor , spelcafé i Bäckbykyrkan