Måndagar 12.00-12.15                    Middagsbön med Den öppna Dörren i Västerås Domkyrka.

Onsdagar 10.30-13.30                   Våffelcafé på Bäckby Mötesplats   – start 23 augusti -23

Onsdagar 14:00                                 Bönestund,   i Bäckbykyrkan  – start 23 augusti -23

Torsdagar 13.30-15.30                  Jämna veckor, Akvarell , i Bäckbykyrkan   7/9-14/12

Lördagar 14-16                             Ojämna veckor , spelcafé i Bäckbykyrkan 2/9-9/12

 

Hösten 2023

Bönestund 23/9- 20/12

Akvarell  7/9- 14 /12

Spelcafe 2/9 – 9/12