Riksföreningens styrelse 2023

Ordförande: Anders Agnemar
Vice ordförande: Kerstin Ehlin
Kassör: Tony Berglund
Sekreterare: Sofie Stistrup
Ledamot: Göran Eriksson
Ledamot: Mimmi Holmstedt Räms
Adjungerad: Martin Lundström