Den Öppna Dörrens Veckobön

blogg

Gud vår Skapare, Du har skapat oss att vara lika Dig. Tack för att Du älskar oss precis som vi är.
Gud, vår Far, tack för att vi får vara Dina barn. Hjälp oss att, vad som än händer oss, kunna lita på Dig och vara trygga hos Dig.
Jesus, vår Bror och Vän, Du har själv lidit och kan känna medlidande med oss. Tack för att Du har uppstått till liv. Hjälp oss att leva vårt liv tillsammans med Dig i vår vardag.

Helige Ande, vår Hjälpare och Tröstare, Du är Guds osynliga närvaro hos oss. Tack för att Du vill ge oss kraft, styrka och mod.

Gud, hjälp alla hungriga att få äta sig mätta, hjälp alla hemlösa att finna tak över huvudet och en bädd att sova i. Hjälp alla som fryser att finna värme, hjälp alla sjuka att få läkedom till kropp och själ. Hjälp alla ensamma att finna någon vän, som de kan lita på och känna gemenskap med.

Idag ber vi särskilt för …

Gud, hjälp alla i Den Öppna Dörren att ta emot kraft av Dig. Ge oss lyhördhet, trohet, uthållighet och glädje.
Gud, tack för Den Öppna Dörren.