Föreningen Den Öppna Dörren är en liten kristen diakoniförening. Vi når inte så många, men för dem som vi når är vi värdefulla.

Föreningen Den Öppna Dörren finns i Stockholm, Västerås och Växjö. Vi har lite olika arbetssätt på varje ort eftersom vi anpassar oss efter de behov vi möter. Det kan handla om missbruk, psykisk sjukdom, funktionsnedsättning, socialt utanförskap eller att man är i en dålig sits av andra skäl. Gemensamt är att de som söker sig till oss ofta är sköra människor som har svårt att finna sina sammanhang. Hos oss kan de känna en trygghet. Vi erbjuder aktiviteter och gemenskap utan fördömande.

Grunden för Den Öppna Dörren är medvandring. Vi kan som vänner hjälpa varandra. Det finns ingen skarp gräns mellan hjälpare och hjälpsökande, för vi är alla behövande i olika skeden av livet. Alla har något gott att bidra med och vi har alla lika värde. Vårt mål är att hjälpa varje människa hitta sin egen väg, sin egen styrka. Den Öppna Dörren står för medmänsklighet.

Den Öppna Dörren är en ideell förening. Vår verksamhet är helt beroende av gåvor och bidrag från privatpersoner, föreningar, kollekter från församlingar och liknande.

Stöd Den Öppna Dörren du också, du kan ge en gåva på något av följande sätt:

Plusgiro 90 09 15-0
Bankgiro 900-9150
Swish 1239009150

För gåvor från utlandet:
använd vårt IBAN-nummer SE21 9500 0099 6034 0900 9150 .

OBS! Glöm inte ange till vilken förening samt om det är en gåva eller medlemskap.

Du kan också ladda ner och skriva ut vår postgiro blankett och ta med till banken, det gör du genom att klicka här.

90_konto_logo_rgb