Välkommen till Den Öppna Dörren!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Riksföreningen Den Öppna Dörren är föreningens paraplyorganisation.

Riksföreningen ansvarar för produktion och utgivandet av vår gemensamma tidning Dörrposten, som utkommer med 4 st nummer per år, normalt i mars, juni, augusti och december.

Riksföreningen ansvarar också för Den Öppna Dörrens gemensamma 90-konto, varifrån vi hanterar och distribuerar inkomna gåvor och medlemsavgifter till föreningarna.<

Riksföreningen företräder Den Öppna Dörren i gemensamma och offentliga sammanhang.

Styrelsen för Riksföreningen Den Öppna Dörren har en fast tilltro till att Den Öppna Dörren med sitt vardagsförankrade, medvandringsinriktade diakonala arbete fyller en mycket viktig funktion för dem som berörs av vår verksamhet.
För att verksamheten skall fungera behövs hängivna medarbetare, trogna förebedjare, och många och trogna gåvogivare.
Styrelsen känner stor glädje och tacksamhet över alla goda och trofasta ÖD-vänner vilkas insatser gör arbetet möjligt och meningsfullt.

Kommande evenemang