Den Öppna Dörren Västerås

 

 

 

Den Öppna Dörren är en ideell diakoniförening grundad 1937. Vi har funnits i Västerås sedan 1977 och vi har systerföreningar i Stockholm och i Växjö. Vår verksamhet drivs med medel  från Svenska Kyrkan och från frivilliga donationer samt intäkter från Våffelkafé , och olika tillställningar.

Till Föreningen Den Öppna Dörren är alla välkomna, det behövs varken remiss eller biståndsbeslut. Vår verksamhet vilar på en kristen grund, men vi är öppna för alla oavsett livsåskådning. Vi anser att alla kan förbättra sin livskvalitet, oavsett utgångsläget. Det handlar inte om att ge hjälp till passiva mottagare, utan om att tillsammans hitta hindren på vägen så att människor kan skapa sina egna lösningar. Det handlar om människor som behöver stärkas och hitta vägar framåt i sina liv.

Alla som arbetar i föreningen, ideellt eller avlönat, strävar efter att bemöta varje enskild individ med lyhördhet och respekt.
För att verksamheten skall fungera behövs hängivna medvandrare, trogna förebedjare, och många och trogna gåvogivare. Styrelsen känner stor glädje och tacksamhet över alla goda och trofasta ÖD-vänner vilkas insatser gör arbetet möjligt och meningsfullt.

Våra öppna aktiviteter är :  
Bön under dagen i Domkyrkan kl 12 på måndagar.
Våffelcafé på mötesplatsen Bäckby på onsdagar 10.30-13.30.  start 11/1 2023
Andakt i Bäckbykyrkan onsdagar kl 14, 
Akvarellkurs varannan torsdag i Bäckbykyrkan 13,30–15,30   start 12 januari. 
Spelcafé varannan lördag i Bäckbykyrkan 14–16 start 21 januari. 

Vill du också bli en del av Föreningen Den Öppna Dörren? Vi välkomnar alltid nya medlemmar och ideella medarbetare. Vi tar också gärna emot gåvor, både stora och små.

För frågor – hör av dig till Rolf Moberg – 076-8175965   eller Bengt Lundin 073-7634419

 

Vi önskar alla ett fint år 2023. 

Kommande evenemang