Den Öppna Dörren Västerås

Den Öppna Dörren är en ideell diakoniförening grundad 1937. Vi har funnits i Västerås sedan 1977 och vi har systerföreningar i Stockholm och i Växjö. Vår verksamhet drivs med medel  från Svenska Kyrkan och från frivilliga donationer samt intäkter från Våffelkafé , och olika tillställningar.

Till Föreningen Den Öppna Dörren är alla välkomna, det behövs varken remiss eller biståndsbeslut. Vår verksamhet vilar på en kristen grund, men vi är öppna för alla oavsett livsåskådning. Vi anser att alla kan förbättra sin livskvalitet, oavsett utgångsläget. Det handlar inte om att ge hjälp till passiva mottagare, utan om att tillsammans hitta hindren på vägen så att människor kan skapa sina egna lösningar. Det handlar om människor som behöver stärkas och hitta vägar framåt i sina liv.

Alla som arbetar i föreningen, ideellt eller avlönat, strävar efter att bemöta varje enskild individ med lyhördhet och respekt.
För att verksamheten skall fungera behövs hängivna medvandrare, trogna förebedjare, och många och trogna gåvogivare. Styrelsen känner stor glädje och tacksamhet över alla goda och trofasta ÖD-vänner vilkas insatser gör arbetet möjligt och meningsfullt.

Våra öppna aktiviteter är :  
Bön under dagen i Domkyrkan kl 12 på måndagar.
Våffelcafé på mötesplatsen Bäckby på onsdagar 10.30-13.30.   från 10 januari / 2024
Andakt i Bäckbykyrkan onsdagar kl 14, från 10 januari / 2024
Akvarellkurs varannan torsdag, jämna veckor  i Bäckbykyrkan 13,30–15,30  start 25 januari 2024
Spelcafé varannan lördag ojämna veckor  i Bäckbykyrkan 14–16, start 20 januari – 2024 

Årsmöte 2024-03-20 kl 13 i Bäckbykyrkan.  

Vill du också bli en del av Föreningen Den Öppna Dörren? Vi välkomnar alltid nya medlemmar och ideella medarbetare. Vi tar också gärna emot gåvor, både stora och små.

För frågor – hör av dig till Rolf Moberg – 076-8175965   eller Bengt Lundin 073-7634419

Vi önskar alla ett fint år 2024. 

Kommande evenemang