Månadens ideologiska fundering april -15

 

Nu har nästan en vecka gått sedan årsmötet på Bergsgården. Helgen var precis som väntat mycket trevlig och jag är glad att jag valde att åka dit.

Under den traditionsenliga qigongen som Gunvor höll utomhus så blev jag påmind om att allt kommer igen men i en annan form, t ex gullvivor- det är nya gullvivor som kommer fast blomman gullviva är ju gammal.
Detsamma gäller oss människor.  Vi är olika men ändå lika. Vi har olika förmågor och tillkortakommanden, likheten är att alla har någon förmåga och något tillkortakommande.

Jag är övertygad om att de flesta människor vill göra rätt- dock har vi olika syn på vad som är rätt.

Sen är det ju också väldigt lätt att hamna i – ”du gjorde så, då kan jag också göra så fast jag egentligen tycker att det du gjorde var fel”.  Nu är det ju så att två fel inte blir ett rätt – så det är bara att skärpa till sig och inte göra så fast den barnsliga sidan i sig vill det. Jag har haft många diskussioner med mig själv innan jag ”skärper” till mig. Det är denna sida i mig – att jag kan skärpa mig som visar att jag är vuxen (är på mitt 45 år).

Vi vuxna ska vara föredömliga – för att vara det behöver vi hjälpa varandra och uppmuntra varandra.

Ordspråksboken 4:23-27

Mer än allt annat – vakta ditt hjärta, ty hjärtat styr ditt liv.
Låt aldrig din mun tala falska ord, avhåll din tunga från svek.
Rikta blicken rakt framåt, se det som ligger framför dig.
Ge akt på var du sätter foten, så vandrar du alltid på fast mark.
Vik inte av åt höger eller vänster, håll dig borta från det onda.

 

Sofie Stistrup

 

Månadens ideologiska fundering april 2015

Kommande evenemang