Samtal och Övningar

Varför andningsövningar? Och hur ska vi göra med ovälkomna, oönskade känslor?